De Levensboom

Levensboom - RouveenDe Levensboom is een oeroud symbool. Hoe vreemd het ook klinkt, je kunt het nog dagelijks tegenkomen. Meer op het platteland dan in de stad ... maar dat is logisch. Het platteland is paganland. Tot in de dertiger jaren van de 20ste eeuw werd er geen boerderij, landhuis of arbeiderswoning  gebouwd zonder Levensboom in het bovenlicht van de voordeur. En er zijn nog veel meer tekenen van het bestaan en voortbestaan van De Levensboom.

De kerstboom is bekend natuurlijk, maar de kerktoren en de roe van Zwarte Piet? Zelfs de staf van Sinterklaas en de Meipaal zijn allemaal terug te voeren op De Levensboom, de Yaggdrasil.

Overdenkingen van Othila rond De Levensboom

The Ash Yggdrasil by Friedrich Wilhelm HeineDe tweestrijd tussen cultuur en natuur, het epos van het verschijnsel mens. Als mens moeten we de natuur raken – omzetten in cultuur. Het is een kwestie van gezonde verhouding.

Stilte geeft de kracht en de tijd om de taal en de boodschap van het woud en de boom te verstaan. Om de Levensboom te kunnen zien, moet het "beeldend vermogen" weer de ruimte krijgen, want alleen in die zone kan de Wereldes gedijen en gezien worden. Het beeldend vermogen (verbeelding) is de overgangsfase (gebied) tussen het niveau van het intellect en van de zintuiglijke waarnemingen, maar weet zich in beide sferen te manifesteren. Dat moet gevoed worden, aandacht krijgen. Anders komt men tot negatieve fantasie, illusie, zelfbegoocheling. Onze huidige opvoeding en onderwijs is anti beeldend-vermogen.

De ziel is de brug tussen: Zintuigen en Verstand, Geest en Lichaam, het Spirituele en Materiële.

Taak van De Levensboom: Axis Mundi – Wereldes - Kosmische Es – Poolster

De Levensboom is meer dan de Wereldes. Het is de ganse samenhang / het westers  wereldbeeld – eenheid – geen dualistisch ying-yang-principe.

Alles komt van De Levensboom en alles gaat er naar toe. Ons denken, ons doen. De samenhang van de dingen.

Onze cultuur is vrij van de Romeins Joodse invloed. Dus niet de Europees-Christelijke neo-vorm, niet de Christelijk-Keltische Angelsaksische, Ierse en Bretonse neo-vorm. Wel de vrije eigen Germaans-Keltische inzichten, het vrije natuurgeloof.

Ik ken de negen werelden, de negen sferen, die bedekt waren door de Wereldboom. De boom die geplant is in wijsheid en die wortelt in de schoot der Aarde.Ik ken een Es die Yggdrasil heet. Die grote boom is nat van het vocht. Daaruit stijgt de dauw die in de dalen valt. Hij groeit eeuwig groen naast de Bron van Urd.

De uiterlijke Levensboom

Het grote kosmische bindteken als uiting van de menselijke verbondenheid met zijn oorsprong en van zijn metafysich verlangen, uit de diepten van de ziel en uit de nevelen der tijden ontstaan. Daarom krijgt hij een boven alle uiterlijkheden uitrijzende betekenis.  De uiterlijkheden kunnen veranderen. Zij kunnen echter ook door hun diepere symboliek een bijna onuitroeibare levenskracht bezitten, zoals je kunt vaststellen bij menige toepassing en bij het bestaan van de Yggdrasil zelf.

Waar tref je de Wereldboom, De Levensboom, Yggdrasil aan?

In onze feesten! De jaarfeesten en de levensfeesten. De feesten hebben steeds 3 hoofdelementen. Namelijk de grote drie-eenheid  ZON - BOOM - MENS. Enkele voorbeelden waar we de levensboom in aantreffen:

 • 11 november : St. Maartensvuur - verkoolde stokken (= heilzaaam)
 • 6 december: Klaasfeest - roede – staf (stuk levensboom = vruchtbaarheid)
 • 13 december: Luciebruid: krans (groen) is deel van de immer groene Levensboom + 4 standen van de zon
 • 21-25 december: Midwinter-Zonnewende – Solstitia, Joelluchter, lichtboom (kerstboom), kerststronk + as = geneesmiddel
 • 6 januari : Driekoningenboom = zaad = boom
 • Lichtmis - boomcultuur - fakkel - naakt - raken
 • Carnival: levensroede, slaan, tikken, tak levensboom
 • Pasen: palmpaas = paasboom
 • Meiviering: Meitak = vruchtbaarheid;  Sparretak = eeuwige liefde; Kersetak = wispelturige liefde; Berk = goed en schoon;
 • Meilinten = spiraal; Rad met vier spaken - eispiraal
 • Biesbosje = hoerigheid; Doorntak = knorrig
 • Meidoorn: de meiboom wordt opgericht = fallus, indringen, copulatie
 • Sint Jans vuur
 • 14 augustus = Kruidwis
 • Levensfeesten

 • Geboorte: levensboom planten
 • Verjaardagsfeest: je levensboom opzoeken
 • 7 jaar: kleuter = runestaafjes branden
 • 12 jaar: puber - menstruatie
 • 18-21 jaar: huwelijk-boom = Lindenboom planten
 • Verhuizen: stamboom planten
 • Gulden feesten: bruiloft (gouden takjes)
 • Dood: boomkist, treurvormen, Taxus; grafkruis gelobd.

Andere tekens waar we de Levensboom terugvinden

 • Dorpslinde – sibbeboom
 • Kerktoren: Irminsul = gestileerde levensboom + haan
 • Meitak als het huis “gericht” is
 • Gedenkboom
 • Wodaneik
 • Gotisch kazuifel
 • Levensrune
 • Dirigentenstokje = toverstokje = muziek tot leven brengen

Zoeken

Volg ons op ...

facebook-68-1

l-Harvest-Mouse.jpg

De Aardewinkel

grunge-raaf