Jaarfeesten - Het vieren van de seizoenen

Wodan en Sinterklaas

wilde jachtOver Sinterklaas… ??

Door Othila - Voor ik het over Sinterklaas ga hebben  wil ik toch eerst wat aandacht besteden aan onze Indo-Europese ( Kelten, Germanen, Slavische volkeren enz..)  inzichten en gewoonten, maar dan heel ruim, ik ga niet in detail.

Voor ons begint de winter op 21 december, maar ooit was dit anders. De Seizoenen zoals we die nu kennen bestonden bij de Indo-Europese volkeren niet. Het jaar bestond uit twee seizoenen of men noemde het eerder twee koninkrijken.

Eik en Hulst

Vanaf Mid-winter heerst het koninkrijk van de Eikenkoning, de eik symbool van groeikracht, vruchtbaarheid. Na midzomer wanneer de groeikracht afneemt nam de Hulstkoning het rijk over, hij symboliseert de afbrekende groeikracht in de natuur. In de Middeleeuwen werd de Eikkoning dikwijls afgebeeld als een leeuw. De leeuw werd geassocieerd met de zon en de eik. De Hulstkoning werd afgebeeld als de éénhoorn, geassocieerd met de maan en de hulst.

HulstIn de Germaanse filosofie werden bomen en struiken met rode bessen zoals de hulst aan de Godin toegeschreven. De hulst werd gezien als vrouwelijk.  De naam “hulst” heeft Indo-Europese wortels. Het Engelse Hell, het Duitse Hölle, het Nederlandse Hel, zijn afgeleid van de Germaanse godin Hel, die over het dodenrijk heerste dat onder één van de drie wortels van de wereldboom Yggdrasil lag. In de Edda was Hel de dochter van de god Loki en de reuzin Angrboda. In de verhalen werd ze ook wel Hulda, Hilde, Hella, Holda, of Holle genoemd. Waarschijnlijk is de naam Holland van deze godin afgeleid.

Winterfeest

De winter begon op een belangrijk magisch moment in het jaar, dat met een groot feest werd gevierd. Bij de Indo-Europese volkeren begon de winter eind oktober, begin november, en  tegelijkertijd was dit ook het Nieuwe jaar. Het Winterfeest wordt door de moderne hekserij, de wicca’s en andere moderne heidenen Samhain genoemd en wordt gewoonlijk op 31 oktober gevierd. De datum verandert wel van streek tot streek, hoe zuidelijker hoe later dit feest.

Het Winterfeest was in de eerste plaats het feest om de doden te eren. De doden keerden dan terug naar de plaats waar ze hebben geleefd of waar ze werden begraven. Ze namen hun intrek op de zolder of in een donkere kast of in een schuur en meestal wist je niet dat ze er waren. Ze bleven dikwijls tot na Mid-winter. Maar ze konden echter van hun aanwezigheid blijk geven door wonderbaarlijke verschijningen en vreemde gebeurtenissen.

De doden konden worden opgeroepen of geraadpleegd door middel van divinatie of door het nemen van bepaalde kruiden. Ook konden ze uit zichzelf verschijnen of hun aanwezigheid laten opmerken door het achterlaten van geschenken. En zo komen we stilaan aan onze Sinterklaas.

Sinterklaas

De doden werden geëerd omdat ze voorspoed, kracht, vruchtbaarheid en geschenken meebrachten. Alle Indo-Europese feesten en rituelen zijn gekerstend, zo ook het Sinterklaasfeest. Het Sinterklaasfeest wordt zoals alle heidense feesten meestal op de vooravond van 6 december gevierd. Omdat vroeger de nieuwe dag begon in de vooravond en niet zoals nu om middernacht.

De staf die Sinterklaas bij zich draagt diende oorspronkelijk om vruchtbaarheid over te dragen en is hier omgeleid tot een bisschopsstaf dat alleen gezag uitbeeldt. De levensroede die in veel volksgebruiken altijd vruchtbaarheid en kracht heeft overgebracht is in handen van zwarte pieten alleen nog een instrument om stoute kinderen te straffen.

Het Sinterklaasfeest zou geënt zijn op het thema van de terugkerende doden die over wonderbaarlijke krachten beschikken en goede gaven verstrekken aan wie hun eer betoont. Zowel heidense als christelijke elementen hebben geleid tot de vorming van Sinterklaas. Zoals in de meeste religies worden de aloude tradities vermengd met de huidige religie. Zo noemen velen de overeenkomst tussen Wodan en Sinterklaas opmerkelijk.

Het gevolg van Sinterklaas

Gevolg van SinterklaasZoals alle heidense doden als demonen werden voorgesteld, zo is ook het gevolg van Sinterklaas in de middeleeuwen een stoet duivels aan een ketting, hun gezichten zwart geverfd of gemaskerd.

Ik heb een ander verhaal rond zwarte piet geleerd. Om de doden te kunnen zien, maakten we ons gezicht zwart. Zo konden de doden ons niet zien en verstopten ze zich niet. Dat moet je doen ‘s avonds als het donker is en dan moet je door de schouw kijken naar de sterren want daar kon je de doden zien aankomen.

Met Sinterklaas bak ik altijd speculaas, zie hier mijn recept.

Groetjes van Othila

Zoeken

Volg ons op ...

facebook-68-1twitter-116-1

Sleipnir.jpg

De Aardewinkel

grunge-raaf

Aanmelden voor ...

Nieuwsbriefbanner1