Koning Hulst en Koning Eik

Hulstkoning 1In een land hier ver vandaan leefden twee koningen in hetzelfde koninkrijk. Deze twee koningen waren broers van elkaar. Ze leefden in de verschillende uithoeken van hun land.

De koning Hulst woont in het Noorden. Daar is het koud, er ligt altijd sneeuw en het is er donker! Hij is de oudere en wijzere broer. Hij draagt een dikke wintermantel en op zijn hoofd staat een krans van hulst. In zijn hand draagt hij een staf van hulst. Zijn vrouw, Vlier, draagt ook een mantel van dik zacht bond, zij draagt een kroon van Vlierbloesem en een staf gemaakt van Vlierhout.

Omdat het altijd donker is in het gebied van koning Hulst leert hij zijn volk om rust te nemen en zuinig te zijn met wat ze hebben aan voedsel.

En om na te denken over het leven en te leren omgaan met moeilijkheden in het koude gebied.

Zijn broer, koning Eik, leeft in het zuiden van het land samen met zijn vrouw Hedera. Hij is de jongste van de twee broers. Hij draagt enkel een krans van eikenbladeren en zijn vrouw een krans van klimopbladeren! Meer hebben zij niet nodig, want in het zuiden van het koninkrijk is het altijd warm en de zon schijnt er volop.

Koning Eik vindt het belangrijk dat zijn volk volop kan genieten van het leven en dat zij feest vieren. Vruchtbaarheid staat bij hem hoog in het vaandel en hij ziet dan ook graag jonge leventjes rond hem heen dansen!

Maar koning Eik is niet blij, want het is, net zoals in het noorden bij zijn broer Hulst, winter geworden. Het is koud, donker en het volk in het zuiden is niet gelukkig. Ze wisten niet hoe ze met die situatie moesten omgaan. Alleen in het Noorden hadden ze kennis van overleven in deze omstandigheden.

Zo besloot koning Eik dat het tijd werd om een bezoek te brengen aan zijn broer en ervoor te zorgen dat het weer warm zou worden zodat er weer genoeg te eten zou zijn, dat er weer nieuwe levens konden komen en weer feest gevierd kon worden.

Het duurde een maand voor koning Eik het rijk van Hulst had bereikt! Op 21 december betrad hij het rijk van zijn broer. Hij liep het paleis van zijn broer binnen en het was erg mooi. Veel wit, ijs en mooi versierd met rode en groene decoraties. Daar zat hij, op zijn troon, samen met zijn vrouw Vlier.

Koning Eik liep op koning Hulst af en zei: “Mijn beste broeder, mijn volk is niet gelukkig, en wij willen het licht en de zon terug in ons land. Help ons de zon terug te brengen." Maar Hulst lachte hem uit en zei: “Je volk moet eerst maar eens leren zuinig te zijn met wat ze hebben, tijd van bezinning hebben waarin ze nieuwe plannen kunnen maken. Zonder plannen kom je nergens.” Maar koning Eik wist dat daar nu geen tijd meer voor was en ondernam actie. Hij zei: “Als ik moet vechten voor de terugkeer van het licht, zal ik dat doen.”

Hij stond op en liep op koning Hulst af. Hulst stond op en vloog zijn broer aan. Koning Eik was zwakker dan zijn broer maar hield vol, denkend aan het volk, dat hem nodig had. Dat schonk hem kracht. In zijn gedachten brandde de zon. In één slag versloeg hij de koning Hulst, die nu gewond op de grond lag.

Koning Eik beval hem de zon terug te geven. En zo gebeurde het. Koning Eik zei: “Mijn beste broeder, als je de donkere dagen terug wilt, kom dan op 21 juni naar het zuiden des lands, waar je krachten weer met mij worden gemeten. Ik zal je nu kennis geven over hoe te overleven met licht en warmte, want je bent mijn broer en ik veracht je niet.”

Koning Hulst zei tegen zijn broer: “Ik zal er zijn op 21 juni, kijk naar mij uit vanaf de hoogste berg en als ik dat gevecht win, zal ik jou alle wijsheid geven voor je volk om te overleven en tot rust te komen in de donkere dagen.”

En zo geschiedde het dat Hulst en Eik elkaar op de zonnewenden tegen kwamen en hun deel van het seizoen opeisten. Voor het hele land was er in de lichtmaanden feest, overvloed, genezing en vruchtbaarheid. En in de donkere maanden tijd voor rust, bezinning en het maken voor nieuwe plannen voor in de lichtmaanden. Iedereen was gelukkig, omdat beide volken nu de kennis hadden van licht en donker!

Vinden ...

Yuletree.jpg