Altaar, Kleuren & Symbolen

Een altaar voor de voorouders

ancestral altarIn veel culturen is voorouderverering een oude praktijk. Hoewel traditioneel in Afrikaanse en Aziatische samenlevingen, zijn meer en meer heidenen van het Europese erfgoed die het idee beginnen te omarmen. Immers, we willen allemaal weten waar we vandaan kwamen. Je kunt een altaar maken om je voorouders te eren, met foto's, erfstukken en zelfs een stamboom. Dit kan je het hele jaar door doen of alleen met Samhain. Samhain is een goed moment om een ritueel voor het eren van de voorouders uit te voeren.

Het voorouder altaar

Hoewel de meeste heksen, heidenen en paganisten vertrouwd zijn met het concept van het eren van de voorouders tijdens Samhain, is het wijden van een heiligdom aan de voorouders en het eren van hen op een dagelijkse basis iets dat niet vaak voorkomt in de praktijk van de Oude Religie.

Echter, sinds informatie over de verschillende culturen en alternatieve spirituele paden meer beschikbaar is geworden voor de gemiddelde persoon maken velen een voorouderheiligdom of -altaar. Een traditie die gebruikelijk was in landen in Afrika, Latijns-Amerika en in Aziƫ.

Een voorouder altaar is een heiligdom gewijd aan de nagedachtenis van iemands voorouders. Dit geldt zowel voor die voorouders die je persoonlijke gekend hebt, zoals ouders, grootouders, etc ... als voor voorouders uit het verre verleden. Hoe voorouderlijke heiligdommen worden gebruikt verschilt van traditie naar traditie en van persoon tot persoon. Sommige van deze heiligdommen worden gemaakt voor alleen bepaalde tijden van het jaar, zoals Samhain of de Dag van de Doden. Andere heiligdommen zijn gebouwd voor een periode van rouw en worden afgebroken na die tijd. Sommige mensen kiezen voor een permanent voorouder heiligdom.

Voorouder Heiligdommen, zoals altaren, komen in een veelheid van vormen voor en worden alleen beperkt door de hoeveelheid ruimte die je hebt om te werken en de materialen die je beschikbaar hebt. Zet er waxinelichtjes bij, een glas of klein schaaltje water, een offerschaaltje voor eten en drinken. Offer je voorouders wat ze lekker vinden. Soms word er speciaal spiritwater gebruikt, een mengsel van bronwater en witte rum dat wordt gezegend.

Sommige tradities schrijven voor om op elke hoek van het altaar een steen neer te leggen en een abaloneschelp die de baarmoeder van de aarde representeert. Andere tradities zeggen dat het altaar voornamelijk uit blauwe kleuren zou moeten bestaan (blauw kleed, blauwe kaarsen) omdat blauwe de kleur is van de doden. Zaken die op je voorouder altaar kunnen staan zijn foto's van overleden dierbaren, persoonlijke voorwerpen die ooit eigendom waren van overleden geliefden, symbolen in verband met je familie en/of iets waarbij je voelt dat het je helpt een verbinding op te bouwen met je geliefde voorouders.

Het voorouderlijke heiligdom is een plek waar je kan communiceren met je voorouders, hun advies vragen en vragen om een actieve kracht in je leven, om je bescherming te verlenen en je bij te staan in het bereiken van je doelen.

Vinden ...

Everzwijn_in_wintervacht.jpg